Κυριακή, Απριλίου 13, 2014

Συνεδρίαζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας
την 14η του μήνα Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2012 Εισηγήτρια Καραστάθη
Αικατερίνη
2) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2013. Εισηγήτρια Καραστάθη
Αικατερίνη
3) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2013.Εισηγήτρια Καραστάθη
Αικατερίνη
4) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2013.Εισηγήτρια Καραστάθη
Αικατερίνη
5) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2013.Εισηγήτρια Καραστάθη
Αικατερίνη

6) Περί έγκρισης του απολογισμού του Παιδικού Σταθμού Κάτω Τιθορέας
έτους 2010.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
7) Περί έγκρισης του απολογισμού του Παιδικού Σταθμού Κάτω Τιθορέας
έτους 2011.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
8) Περί έγκρισης του απολογισμού του Παιδικού Σταθμού Αμφίκλειας έτους 2010.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
9) Περί έγκρισης του απολογισμού του Παιδικού Σταθμού Αμφίκλειας έτους 2011.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
10) Περί έγκρισης του απολογισμού του Παιδικού Σταθμού Ελάτειας έτους 2011.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
11) Περί έγκρισης του απολογισμού του ΚΑΠΗ Αμφίκλειας έτους 2010. Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
12) Περί έγκρισης του απολογισμού του ΚΑΠΗ Αμφίκλειας έτους 2011.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
13) Περί έγκρισης του απολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αμφίκλειας έτους 2010.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
14) Περί έγκρισης του απολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αμφίκλειας έτους 2011.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
15) Περί διαγραφής χρέους ύδρευσης του δημότη Τσαμούρη Γεώργιο .Εισηγητής κ. Σκουρολιάκος Γρηγόρης
16) Περί αίτησης δημοτικής παραχώρησης 12τ.μ σε οικία Τιθορέας.Εισηγητής κ. Σκουρολιάκος Γρηγόρης
17) Περί αιτημάτων σχετικά με οικονομικά και τεχνικά θέματα του δημότη Ευθυμίου Σταύρου.Εισηγητής κ. Σκουρολιάκος Γρηγόρης
18) Περί έγκρισης πίστωσης για κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων Πάσχα (Αγίου Γεωργίου ,Αμφίκλειας-Τιθορέας-Ζελίου). Εισηγητής Παλασάντζας Λουκάς
19) Περί έγκρισης πίστωσης για κάλυψη εξόδων αθλητικής εκδήλωσης «ορεινός αγώνας δρόμου Μονοπάτι Παρνασσού 2014″.Εισηγητής κ. Παλασάντζας Λουκάς.
20) Περί κατανομής επιχορήγησης στους συλλόγους του Δήμου.
Εισηγητής : Ζιάκος Ανδρέας
21) Περί ειδικού πρακτικού του δημοτικού συμβουλίου για το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην τράπεζα του κληροδοτήματος Τασούλας και Πάνου Παλασάντζα και τον διορισμό των προσώπων που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους. Εισηγητής: Σκουρολιάκος Γρηγό
22) Περί ανασυγκρότησης δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής.
Εισηγητής Ζιάκος Ανδρέας
23) Περί γνωμοδοτικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Μοδίου.
Εισηγητής : Παλασάντζας Λουκάς
24) Περί προγραμματικής σύμβασης με την Κοιν.Σ.Επ. Αμφίκλεια.Εισηγητής: Σκουρολιάκος Γρηγόρης
25) Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου » Κατασκευή κρασπιδορήθρων».Εισηγητής : Καρούμπης Στάθης
26) Περί παράτασης χρόνου υλοποίησης του έργου » Κατασκευή κρασπιδορήθρων»
Εισηγητής : Καρούμπης Ευστάθιος
27) Περί έγκρισης μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου » επούλωση φθορών»
Εισηγητής : Καρούμπης Ευστάθιος
28) Περί έγκρισης απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου.Εισηγητής κ. Παλασάντζας Λουκάς
29) Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
30) Περί αγοράς οικοπέδου για χρήση πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Παλιοχωρίου.Εισηγητής : Σκουρολιάκος Γρηγόρης
31) Περί αγοράς οικοπέδου μετά ακινήτου ιδιοκτησίας Παπασταθόπουλου στην Δημοτική Κοινότητα Αμφίκλειας.Εισηγητής : Σκουρολιάκος Γρηγόρης
32) Περί έγκρισης έκθεσης εκτίμησης κτιρίου. Εισηγητής Παλασάντζας Λουκάς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αναγνώστου Ιωάννης


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας
την 14η του μήνα Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1) Περί έγκρισης απολογισμού- ισολογισμού χρήσης έτους 2012 του Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας.Εισηγήτρια Καραστάθη Αικατερίνη
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αναγνώστου Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου