Σάββατο, Ιανουαρίου 08, 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας προκειμένου να προβεί στην στελέχωση του γραφείου ειδικών επιστημονικών συνεργατών του, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εν λόγω συνεργασία , να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πλήρη στοιχεία της επιστημονικής τους κατάρτισης , της ειδικότητας , των τυχών μεταπτυχιακών τους τίτλων , της εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο , καθώς και της επαγγελματικής τους ενασχόλησης μέχρι τώρα . Η πιστοποιημένη ή άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως επίσης και ξένης γλώσσας είναι απαραίτητα και αναγκαία για τις θέσεις αυτές , προσόντα .
Η περίοδος της υποβολής του βιογραφικού και των λοιπών στοιχείων των ενδιαφερομένων , αρχίζει με την δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και λήγει με την πάροδο είκοσι ημερολογιακών ημερών ήτοι την 27.1.2011.
Τα στοιχεία αυτά των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν μελλοντικά , για την πλήρωση των θέσεων που αναφέρονται στην πρόσκληση και στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει μόνον διερευνητικό χαρακτήρα , καταγραφής του καταλλήλου επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και όχι μόνο .
Ως καταλληλότεροι κρίνονται κατά προτεραιότητα , ειδικότητες των οποίων το επιστημονικό πεδίο εξυπηρετεί και υποστηρίζει καλύτερα τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου. Σαν τέτοιες ορίζονται για παράδειγμα οι μηχανικοί , οι Δημόσιας διοίκησης , οι οικονομολόγοι , οι πληροφορικής & νέων τεχνολογιών κλπ .
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ όπως και στα κατά τόπους Αντιδημαρχεία .
Υπεύθυνοι εξυπηρέτησης και πληροφορίες :


η κ. Καραλή Παναγιώτα στην Τιθορέα, 2234350316.
Ο κ. Γκενεράλης Μ, στην Αμφίκλεια, 2234350100.
Ο κ. Ντάλας Γ.(αντιδημ.) στην Ελάτεια ,2234031217.
Για ειδικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 6977353353(Δήμαρχος), και 6950840867(Αντιδήμαρχος).
Ο Δήμαρχος
του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας
Δρ. Θεόδωρος Ντούρος