Τετάρτη, Νοεμβρίου 30, 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ


Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Λουκά Μέρμηγκα που εδρεύει στην Αμφίκλεια αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορους, ασθενείς, αναπήρους, ανίκανους προς εργασία, υπερήλικες και ορφανά που κατοικούν μόνιμα στην Αμφίκλεια. Θα χορηγηθούν μέχρι δέκα βοηθήματα των 400€ το καθένα για το έτος 2011.
ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικά αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με τα εξής δικαιολογητικά:
                α) Εκκαθαριστικό Εφορίας για τα εισοδήματα του 2010
                β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
                γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
δ)Παραστατικά για τεκμηρίωση ασθένειας, αναπηρίας και ανικανότητας για εργασία.
ε) Φωτοτυπία του εντύπου Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ταχυδρομικά μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2011 στη διεύθυνση: Λύκειο Αμφίκλειας, Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος Λουκά Μέρμηγκα, 35002 Αμφίκλεια.

Πληροφορίες: Α. Στιβακτή τηλ. 6945356116

Αμφίκλεια 28 Νοεμβρίου 2011

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λουκά Μέρμηγκα
Λήδα Μέρμηγκα - Μητσώνη

ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Λουκά Μέρμηγκα, που εδρεύει στην Αμφίκλεια, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για σπουδές στις θετικές επιστήμες, με προτίμηση στα μαθηματικά, για ένα ακαδημαϊκό έτος (εννέα μήνες), για φοιτητές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2011. Η υποτροφία είναι δυνατό να χορηγηθεί και για επόμενα έτη κάτω από προϋποθέσεις. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 300 € ανά μήνα. Δικαιούχοι της υποτροφίας είναι άτομα που έχουν γεννηθεί στην Αμφίκλεια, έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο Αμφίκλειας και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δε δικαιούνται υποτροφίας φοιτητές Στρατιωτικών ή Αστυνομικών Σχολών και όσοι έχουν λάβει υποτροφία ή βοήθημα από άλλο φορέα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Δελτίο επιτυχίας πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2011.
β) Βεβαίωση φοίτησης από τη Σχολή του (ακαδ. έτος  2011-2012).
γ) Εκκαθαριστικό Εφορίας για τα εισοδήματα  του 2010.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία ή βοήθημα.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2011 ώρες 10-12π.μ. στη διεύθυνση: Λύκειο Αμφίκλειας, Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος Λουκά Μέρμηγκα, 35002 Αμφίκλεια.
Πληροφορίες: Αθανασία Στιβακτή, τηλ. 6945356116.

Αμφίκλεια 28 Νοεμβρίου 2011

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λουκά Μέρμηγκα

Λήδα Μέρμηγκα - Μητσώνη

''17ο rally sprint Λ.Α.Μ.Α. 2011''