Πέμπτη, Μαΐου 31, 2012

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας - Ανακοίνωση για την προμήθεια σκυροδέματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ζητά προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

    Θα γίνει προμήθεια σκυροδέματος C16/20 για για χρήση από τα συνεργεία του Δήμου στον ευρύτερο χώρο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
  Οι ποσότητες  και οι αντίστοιχες τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω :
A/A 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Σκυροδέμα C16/20

70 μ3

Το σκυρόδεμα θα παραδίδεται μέσα εντός των ορίων του Δήμου σε σημεία και σε ποσότητες που θα ορίζει ο Δήμος.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα Ελάτειας έως την Τρίτη 05/06/2012 και ώρα 12:00 μ.μ. στην κ. Άννα Νικολάου και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εισφορών, κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου