Τρίτη, Μαΐου 27, 2014

Δημόσια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Δ/νση :  Γαλανέϊκα  - Τ.Κ. 35100
Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657  http://iek-lamias.fth.sch.gr
Ηλ. Ταχ:  ieklamias@sch.gr

Λαμία,  Μάιος 2014
Ανακοίνωση
Λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) για αποφοίτους Γυμνασίου

Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει στη Λαμία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Σ.Ε.Κ. θα λειτουργήσει στο συγκρότημα που στεγάζεται και το Ι.Ε.Κ. Λαμίας, στα Γαλανέϊκα.
Σκοπός - Φοίτηση
1.      Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους Γυμνασίου.
2.      Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
3.      Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου.
4.      Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. το πρόγραμμα προβλέπει μαθήματα τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Από αυτές, οι τεσσάρες (4) ώρες, για δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, και είκοσι έξι (26) ώρες, για μαθήματα Ειδικότητας με 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
5.    Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», για ένα σχολικό έτος.
Αποφοίτηση
Οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2 και με την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3. Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.
Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.
Οι Ειδικότητες της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι 52.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις ειδικότητες και να δηλώνουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://seklamias.blogspot.gr
Περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά 13:00 με 20:00 στο Ι.Ε.Κ. Λαμίας (τέρμα Γαλανέϊκα) και στο τηλέφωνο 22310 29558.
  Ι.Ε.Κ.   Λ α μ ί α ς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου