Τρίτη, Φεβρουαρίου 19, 2013

Υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριοΩς προθεσµία για την  υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης των µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (οµάδας Β΄)  και των αποφοίτων που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄) έτους 2013, ορίζεται το χρονικό διάστηµα από τη ∆ευτέρα 18 
Φεβρουαρίου  ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013. 
Το περιεχόµενο των πέντε (5)  Υποδειγµάτων των Αιτήσεων –∆ηλώσεων κατά περίπτωση και ο τρόπος συµπλήρωσης και υποβολής τους,  καθώς και τα στοιχεία,  τα οποία συµπληρώνει κάθε κατηγορία υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια.

Περισσότερα θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://didefth.gr/kesyp/wp-content/uploads/eg_diloseon_2013.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου